https://religiousopinions.com
Slider Image

شینتویسم

10 مورد از مهمترین حرم های شینتو-شینتویسم
  • شینتویسم

10 مورد از مهمترین حرم های شینتو

شینتو قدیمی ترین مذهب بومی تاریخ ژاپن است ، واقعیتی که با تعداد بسیار زیاد زیارتگاه های شینتو در سراسر کشور مشهود است. حداقل 80،000 زیارتگاه عمومی شینتو در حال حاضر در ژاپن ایستاده اند ، تعدادی که شامل زیارتگاه های خصوصی در املاک شخصی یا داخل خانه ها نیست. زیارتگاه های شینتو برای احترام به کامی فردی ساخته شده اند: جوهر روح موجود در پدیده ها ، اشیاء و انسان های طبیعی که توسط پرستاران شینتو پرستش می شود. زیارتگاهها می توانند بزرگ و زینت بخش یا ساده و غی
درک کامی ، ارواح شینتو یا خدایان-شینتویسم
  • شینتویسم

درک کامی ، ارواح شینتو یا خدایان

ارواح یا خدایان شینتو به کامی معروف هستند. با این وجود ، نامیدن این موجودات "خدایان" کاملاً صحیح نیست زیرا کامی در واقع شامل گستره وسیعی از موجودات یا نیروهای ماورایی است. کامی بسته به متن ، معانی زیادی را به خود می گیرد و فقط به مفهوم غربی خدا یا خدایان اشاره نمی کند. با وجود این واقعیت که شینتو اغلب به
دین شینتو-شینتویسم
  • شینتویسم

دین شینتو

شینتو ، تقریباً به معنی "راه خدایان" ، آیین سنتی ژاپن است. این مرکز به روابط بین پزشکان و بسیاری از موجودات ماوراء طبیعی بنام کامی (مرکز) که به همه جنبه های زندگی مرتبط هستند متمرکز شده است. کامی متون غربی در مورد شینتو معمولاً کامی را به عنوان روح یا خدا ترجمه می کنند. هیچ یک از اصطلاحات کاملاً کاملی ، که طیف گسترده ای از موجودات ماو