https://religiousopinions.com
Slider Image

ادیان را بیاموزید

دین در ویتنام-ادیان را بیاموزید
  • ادیان را بیاموزید

دین در ویتنام

ویتنام واقع در شرقی ترین قسمت از سرزمین اصلی جنوب شرقی آسیا ، 95.5 میلیون نفر را در خود جای داده است. اگرچه این کشور به طور رسمی بی نتیجه است و نتیجه تاریخ کمونیسم است - زندگی بیشتر مردم ویتنام تحت تأثیر حداقل یک دین بزرگ جهانی است. » حقایق سریع: دین در ویتنام ویتنام به دلیل گذشته کمونیستی خود رسماً یک کشور سکولار است ، اما کنفوسیونیسم ، مسیحیت ، بودایی ، هندوئیسم ، اسلام و مذهب عامیانه همگی حضور دارند. م
مذاهب برونئی-ادیان را بیاموزید
  • ادیان را بیاموزید

مذاهب برونئی

اسلام دین اصلی برونئی داروسلام است که به صورت محاوره ای با عنوان برونئی شناخته می شود و 78.8 درصد از مردم آن را تمرین می کنند. اگرچه آزادی مذهبی طبق قانون اساسی برونئی محافظت می شود ، اما قانون شریعت ، یک قانون مجازات سختگیرانه اسلامی مبتنی بر قرآن و سایر آثار مذهبی ، در حال حاضر در برونئی برقرار است. غذاهای اساسی بیش از 78 درصد از جمعیت برونئی داروسلام اسلام را تمرین می کنند. اگرچه طبق قانون اساسی برون ، آزادی مذهبی محفوظ است ، اما قانون شریعت ، یک قانون مجازات سختگیرانه اسلامی مبتنی بر قرآن و سایر آثار مذهبی است ، در حال حاضر در
دین در تایلند-ادیان را بیاموزید
  • ادیان را بیاموزید

دین در تایلند

با بیش از 64 میلیون پزشک که 95٪ از جمعیت را تشکیل می دهند ، بودیسم دین اصلی تایلند است و از زمان نخستین بار از بیش از هزار سال پیش در این کشور آغاز شده است. با این حال ، هیچ مذهب رسمی در تایلند وجود ندارد ، و طبق آیین نامه تایلند ، آزادی مذهب محافظت می شود غذاهای اساسی بودایی دین اصلی تایلند است که تقریباً 95٪ از جمعیت آن را بودایی معرفی می کنند. بیشتر مردم تایلند نسبت به بودیسم ماهایانا جوان تر ، محافظه کار تر و تمیز تر بود. طبق قانون اساسی تایلند ، از آزادی مذهب محافظت می شود ، بنابراین مجالس قدرتمندی از مسلمانان ، مسیحیان و ادیان مختلف دیگر در سراسر کشور حضور دارند. اگرچه کمتر از 1 درصد از ت
دین مردمی چیست؟  تعریف و مثال-ادیان را بیاموزید
  • ادیان را بیاموزید

دین مردمی چیست؟ تعریف و مثال

مذهب قومی هر عملی مذهبی قومی یا فرهنگی است که خارج از آموزه دین سازمان یافته قرار می گیرد. این اصطلاح مبتنی بر اعتقادات عامه و بعضاً بعنوان دین عامه یا محبوب خوانده می شود ، به روشی که مردم در زندگی روزمره خود دین را تجربه و عمل می کنند ، اشاره دارد. غذاهای اساسی مذهب مردمی شامل آداب و عقاید مذهبی است که توسط یک گروه قومی یا فرهنگی مشترک است. اگرچه این عمل را می توان تحت تأثیر آموزه های مذهبی سازمان یافته قرار داد ، اما بدیهیات بیرونی را رع